התקשרו אלינולהצטרפות

המודל על פיו אני עובדים

אנו, בהסתדרות העובדים הלאומית, פיתחנו במהלך ניסיון עבודה של שנים רבות עם ועדי עובדים בחברות ומפעלים שונים מודל עבודה מוכח המייצר כוח ואיכות חיים לעובדים לצד שמירה על מערכת יחסים הוגנת עם נציגי ההנהלה. 

אנו רואים חשיבות רבה בהשגת תוצאה שתיטיב הן עם העובדים וארגון העובדים והן עם המעסיק, משרק בדרך זו ניתן יהיה להגיע להסכמים קיבוציים עם הישגים לעובדים ולהבטיח את יישומם של ההסכמים הקיבוציים הלכה למעשה. 

אנו מאמינים כי רק ארגון חזק ומשגשג יוכל להעניק לעובדיו תנאי שכר ותעסוקה טובים  ולהקנות להם ביטחון תעסוקתי לאורך זמן. אנו מאמינים בפתרונות ארוכי טווח המושגים באמצעות משא ומתן ושיתוף פעולה להשגת התוצאות הטובות ביותר. 

בישראל כיום פועלים איגודי העובדים חזקים במגזר הציבורי, בחברות ממשלתיות, ברשויות, במערכת הביטחון ובמונופולים הפרטיים דוגמת הבנקים. לאחרונה מורגשת התעוררות של ועדי עובדים גם בחברות במגזר העסקי. במרבית המקרים, הדרך להשגת תנאי שכר טובים יותר היא באמצעות ניהול מאבק כוחני מול ההנהלה. בעסקים שמצבם הפיננסי בלתי יציב עלול מאבק זה לגרור הרעה במצב העסק, פיטורים ואף סגירה. אנו, בהסתדרות העובדים הלאומית, מאמינים שאפשר גם אחרת. 

הסתדרות העובדים הלאומית שמה דגש על יצירת מטרה משותפת לנציגי העובדים ולהנהלת הארגון. מטרה משותפת זו מהווה את הבסיס לתחילתו של משא ומתן פורה לחתימה על הסכם קיבוצי. העקרונות המנחים אותנו בניהול המשא ומתן מול ההנהלה הינם העקרונות המתקדמים ביותר בעולם יחסי העבודה ומשפט העבודה, לפי מודל העבודה השבדי ועקרונות ה- ILO  (International Labour Organization) המנויים להלן:

  • מודל העבודה בהסתדרות לאומית

עקרונות להידברות עם המעסיק

(1) פתיחות ושקיפות

אנו מאמינים שמשא ומתן פורה מחייב פתיחות משני הצדדים. כאשר כל צד שם את הדברים על השולחן ניתן לקיים דיון ענייני ותכליתי ולהגיע להסכם שישרת את שני הצדדים בצורה הטובה ביותר.

(2) שיתוף פעולה במקום מאבק

אנו מאמינים כי באמצעות שיתוף פעולה בין נציגי העובדים לבין ההנהלה ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר. שיתוף פעולה זה כולל מציאת מטרה משותפת, קיום דיונים ענייניים, ומציאת פתרונות משותפים. שיתוף פעולה מעודד יחסי קרבה ופתיחות בין העבדים להנהלה ומסייע רבות בפתרון משברים.

עקרונות לשיח ומשא ומתן הקיבוצי

(1) אנו מעדיפים תחולתם של הסכמים קיבוציים מיוחדים על פני הסכמים קיבוציים כלליים, אנו נעדיף להתמקד בשיפור תנאי עבודה במישור המפעלי הספציפי, בהתאם לצרכי העבודה המיוחדים למפעל מחד, ושיפור תנאי העבודה  בהתייחס לעובדי המפעל מאידך.

(2) בכדי שניתן יהיה להגיע לתנאי עבודה טובים בהסכמים קיבוציים וליישם אותם בפועל אנו דואגים להסכם קיבוצי המגן בראש ובראשונה בעובדים ומתחשב גם בצרכי החבר , אנו מבינים שהשיפור בתנאי השכר של העובדים תלוי בהצלחתה של החברה. אחת המטרות שאנו מציבים לעצמנו בניהול המשא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי היא שתנאי ההסכם יאפשרו לחברה להמשיך ולצמוח וכל להמשיך ולקדם את תנאי ההעסקה של העובדים.

(3) מחפשים פתרונות מעשיים אשר מגינים על העובדים אנו ננסה לעגן בהסכמים קיבוציים תנאי רווחה לעובדים ככל שניתן, מתוך מדיניות לפיה, מקסום התועלת והפרודוקטיביות בעבודתו של העובד יגברו ככל שלעובד תהא סביבת עבודה נוחה יותר ומתחשבת יותר בצרכי העובדים, אנו מבינים כי לעתים נוצר מצב לפיו טובת החברה מחייבת נקיטת צעדי התייעלות הכרוכים לעתים קרובות בפיטורים.  אנו נפעל לקיומם של מנגנונים בהסכמים הקיבוציים אשר יבטיחו שמיעת קולו של ועד העובדים והפיכת ועד העובדים לשותף מלא בכל הליכי קבלת ההחלטות. 

(4) שילוב נציגי העובדים בהנהלה אנו מאמינים בשיתוף נציגי העובדים בישיבות הנהלת החברה. מצב זה מבטיח שקולם של העובדים ישמע באופן קבוע בישיבות ההנהלה, ושכל בעיה תטופל במהירות וביעילות. 

המודל על פיו אנו עובדים הוא מודל מוכח ואת תוצאותיו ניתן לראות בשטח. העובדים בחברות אשר נציגיהם פנו להצטרף אלינו זכו לשיפור דרמטי בתנאי העסקתם, והחברות עצמן נכנסו לתהליך של צמיחה והגברת התחרותיות. 

מודל העבודה שלנו הוא היחיד שמטרתו לייצר מצב של WIN WIN תוך גילויי הבנה ורגישות לזכויות העובדים ורווחתם ולצרכי החברה גם יחד. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולראות שאפשר להשיג תוצאות ולדעת לנהל מאבקים נכונים ומושכלים, מתוכננים בקפידה מראש וכאלו אשר יבטיחו את קידום זכויותיהם של העובדים.