התקשרו אלינולהצטרפות

אחדות ארגון עובדי המגזר הציבורי

ארגון אחדות וההסתדרות הלאומית החליטו לפעול ביחד ובשותפות דרך על מנת למנף ולקדם את הישגי הארגון בקרב העובדים בשירות המדינה ובמגזר הציבורי.

הארגון נקרא "אחדות מבית ההסתדרות הלאומית" ופועל בשותפות מלאה עם הנהלת הסתדרות לאומית, עובדיה וכלל מוסדותיה ליצירת שיפור תנאי ההעסקה לכלל עובדי שירות המדינה, המגזר הציבורי והמועסקים בחוזים אישיים לרבות קידום ייצוג העובדים אל מול המדינה.

במסגרת הסכם שיתוף הפעולה, שונה תקנון הארגון וכעת אחדות הנו ארגון עובדים המותאם לקליטת כלל סוגי העובדים כולל המועסקים בחוזים אישיים שלטובתם הוקם איגוד מקצועי נפרד בתוך ארגון אחדות. במהותו ההסכם מאפשר להנהגת אחדות לטפל בכלל עובדי השירות הציבורי ולהמשיך את הטיפול בעובדי החוזים האישיים ביתר שאת וכל זאת באמצעות התשתית הארגונית הקיימת בהסתדרות הלאומית. אנו קוראים לכלל עובדי שירות המדינה בכלל ועובדי החוזים האישיים בפרט במגזר הציבורי ועמיתיהם לעבודה, להצטרף לארגון "אחדות מבית ההסתדרות הלאומית", הארגון היחידי שדואג לשיפורו ואי הפרתו של חוזה העבודה (האישי), ואי הפרתם של תנאי השכר וזכויות העבודה בכלל המגזר הציבורי, תנאי השכר וזכויות העבודה בו. הארגון היחידי המטפל הלכה למעשה בזכויות עובדים על פי תפיסה מודרנית המאפשרת גמישות ניהולית מוגבלת תמורת שכר הוגן לעובד וזכויותיו בעבודה.

  • אחדות, ארגון עובדי המגזר הציבורי

כל עובד המאוגד באחדות ועובדים חדשים שיצטרפו יזכו לסל שירותים נרחב ומקיף:

  • פגישות אישיות של עובדים עם חשב שכר לבדיקת שכר וזכויות סוציאליות.
  • ליווי ויעוץ בתחום תאונות עבודה, אובדן כושר עבודה ומימוש זכויות אל מול המוסד לביטוח לאומי, הכוון מקצועי בתחום פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל וביטוחים.
  • ביטוח רפואי הכולל תרופות מצילות חיים של חברת הביטוח הראל.
  • חברות בקבוצת הצרכנות "שווה" המעניקה הטבות, מבצעים והנחות משמעותיות.
  • סבסוד קורסים וסמינרים לעובדי מדינה לצורך הכרה בגמול השתלמות במסגרת "הילה".
  • הלוואות זמינות לחברים מקרן עלו"ם.
  • מלגות לסטודנטים מקרן וולקר.
  • זכאות לקבלת שירותים ממרכז גאות – מניעה וטיפול בהטרדות מיניות.

 

 אתר אנטרנט: www.ahdut.org

צור קשר: [email protected]