התקשרו אלינולהצטרפות

ייעוץ משפטי

הסתדרות לאומית מעניקה לחבריה ייעוץ וייצוג משפטי לפרט ולוועדי עובדים.

הייעוץ ניתן בדבר סוגיות משפטיות בין עובד למעביד כגון:

  • ייעוץ משפטי בנושאי זכויות עובדים
  • ליווי וייצוג בבית הדין לעבודה
  • ליווי, ייעוץ והדרכה לוועדי עובדים בסכסוכי עבודה וחתימה על הסכמים קיבוציים

"הליווי והייצוג בבתי הדין לעבודה כפוף לשיקול דעת והחלטת המחלקה המשפטית"