התקשרו אלינולהצטרפות

לזכרם

הסתדרות לאומית מרכינה ראש לזכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, יזכור.