התקשרו אלינולהצטרפות

הועדה לקידום מעמד האשה

קידום מעמד האשה באמצעות הובלת הליכי חקיקה לשיפור תנאי העסקת נשים וחתימת הסכמים מיטיבים בהעסקת נשים, ייצוג נשים בפיטורים בלתי חוקיים (טיפולי פוריות, הריון, הפלייה וכו').

  • ליווי מקצועי ומשפטי בהליכים מול ערכאות שונות (משרד התמ"ת, בית הדין לעבודה) אירועים מקצועיים וחווייתיים לנשים עובדות.
  • עידוד נשים להתמודד ולהתמנות לוועד עובדים.
  • העמקת המודעות בקרב הוועדים בנושא קידום מעמד האישה
  • קידום הוגן בעבודה בין נשים לגברים
  • מניעת הטרדה מינית בשיתוף פעולה עם מרכז גאות
  • קידום נשים בנות מיעוטים
  • הקמת אירועים ופעילויות (יום האישה וכו')