התקשרו אלינולהצטרפות

מרכז גאות

מרכז גאות של הסתדרות העובדים הלאומית הנו מרכז למניעה ולטיפול בהטרדות מיניות והתעמרות במקומות העבודה. המרכז שם לעצמו מטרה למגר לחלוטין את תופעת ההטרדה המינית במקומות עבודה, ולפעול לשמירת זכויות העובדים, כבודם, חירותם ופרטיותם. 

הטרדה מינית, כמפורט בחוק, היא:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני
  2. מעשים מגונים
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות
  4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות
  5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית 
  6. יחסי מרות (קטין או חסר ישע, מטופל בטיפול נפשי או רפואי, עובד במסגרת יחסי עבודה, תלמיד או סטודנט שאינו קטין תוך ניצול יחסי מרות בלימודים)

מרכז גאות מקיים הדרכות והכשרות לעובדים, למנהלים, ולממונות על חוק ההטרדה המינית במקומות העבודה. המרכז מלווה ומייעץ לארגונים ולממונות על חוק הטרדה מינית בהם בהטמעת הנושא, ופועל להגברת המודעות הציבורית למניעת הטרדות מיניות. ההדרכות בארגונים מתבצעות בעלות נמוכה, ומסובסדות על ידי ההסתדרות הלאומית.

מהי חובת המעביד על פי החוק?
נוסף על איסור החל על המעביד, כעל כל אדם, להטריד ולהתנכל, החוק מטיל עליו אחריות מיוחדת על מעשיהם של עובדיו ושל ממונים מטעמו, במסגרת יחסי עבודה, לפרטים נוספים כנסו לכאן.

מרכז גאות וההסתדרות הלאומית פועלים למניעת הטרדות מיניות גם מחוץ לארגונים באמצעות הפעלת פורום ממונות המאפשר מתן תמיכה וסיוע לממונות על חוק הטרדה מינית, מתן ייעוץ אישי לממונות על החוק למניעת הטרדה מינית, יצירת כלים וחשיפה לחומרים מקצועיים בתחום, סיוע בהגדרת ואכיפת תפקידה של הממונה על הטרדות מיניות, קידום חקיקה בכנסת בסוגיית ההטרדה המינית וקידום מחקר בנושא ההטרדה המינית בישראל.

עובד שהוטרד מינית במקום העבודה רשאי לנקוט באחת משלוש דרכי פעולה, או למצות את שלושתן במקביל: הגשת תלונה בתוך הארגון בפני הממונה למניעת, הגשת תלונה פלילית במשטרה או הגשת תביעה אזרחית. על המעסיק מוטלת האחריות על מעשיהם של עובדיו ושל ממונים מטעמו, במסגרת יחסי עבודה. באחריותו למנות ממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה, להנחות את העובדים בדבר התנהגות הולמת על פי חוק ולספק בירור רציני, מהיר והוגן לכל תלונה המוגשת על ידי מי מהעובדים. 

מרכז גאות מספק ליווי וייעוץ אישי בסיוע אנשי המקצוע המעולים בתחום זה, לכל אדם העובר הטרדה מינית במקום העבודה. סל השירותים לחברי הסתדרות העובדים הלאומית מגוון וייחודי וכולל: פגישת ייעוץ אישית, תמיכה במהלך התהליך, הפנייה לשירותי גישור, ייעוץ וייצוג משפטי במידת הצורך, סיוע כספי במידת הצורך וליווי תקשורתי במידה ונדרש.

מנהלת מרכז גאות היא עידית ליפוביצקי, מהוגי ומקימי המרכז, קרימינולוגית בהכשרתה, פעילה חברתית ובעלת נסיון ביישום זכויות עובדות ועובדים. במסגרת ניהול המרכז אמונה הגברת ליפוביצקי על תחום ההטרדות המיניות במקומות העבודה בהסתדרות העובדים הלאומית.

חוקים ותקנות

טלפונים08-9523845

מרכז מידע: 8882*

צור קשר:[email protected]