התקשרו אלינולהצטרפות

הילה

הסתדרות ישירה לקידום העובד

'הילה' הינה האגודה לקידום מקצועי מייסודה של ההסתדרות הלאומית למען קידומם המקצועי והעצמתם האישית והחברתית של חבריה.

מטרתה לאפשר לכל חבר ההסתדרות הלאומית העצמה אישית והעשרה מקצועית תוך כדי פעילות חווייתית ובתנאים נוחים.

לשם כך הוקמו מנגנונים שיאפשרו לחבריה לרכוש ידע שיסייע העצמה בפן המקצועי, בפן החברתי ובפן האישי, בתנאים כלכליים נוחים:

1.פיתוח מסגרות לקידום מקצועי, קורסי הכשרה וקורסים המוכרים לגמול השתלמות במגוון תחומים ומקצועות

2.הקמה וניהול של סמינרים והשתלמויות בבתי מלון מובילים ברחבי הארץ בקשת רחבה של נושאים

חברות באגודה מקנה זכאות ליציאה לאחד מהסמינרים או הקורסים המסובסדים אחת לשנה. 

כל עובד יוכל לבחור לממש את הזכאות במסגרת סמינר שיאורגן על ידי ועד העובדים במקום העבודה או במסגרת אחד משורה ארוכה של סמינרים שהאגודה מציעה. 

עובד שלא מימש את זכאותו השנתית יוכל לממש 50% מהזכאות בשנה שלאחר מכן, מבלי לגרוע בזכויות המגיעות לו בגין השנה החדשה. 

האגודה מאפשרת גם לעובדים במגזר הפרטי להצטרף במרוכז או באופן עצמאי.

  • הילה, הסתדרות ישירה לקידום העובד

האגודה רואה עצמה אחראית לספק לעובדים את מלוא המידע הנוגע לזכויותיהם ולאפשרויות העומדות בפניהם.

בהתאם להסכם הקיבוצי במגזר הציבורי, על המעסיק להעמיד עבור כל עובד תקציב ולשאת בעלות האגודה לקידום מקצועי אותה יבחר העובד.

ההסתדרות הלאומית, בשיתוף אגודת הילה והוועדים, ממשיכה לפעול על מנת להעמיק ולהרחיב את סל השירותים לחברים. מידי שנה מורחבות פעילויות הרווחה והגיבוש בארגונים ומתווספות פעילויות העשרה מקצועית חווייתיות. 

הילה ממשיכה להוסיף מידי שנה סמינרים וקורסים מקצועיים בתחומים חדשים ומרתקים ולעובדים ניתנת האפשרות להצטרף לפעילויות אלו, המוכרות כגמול השתלמות, במחיר מסובסד ושווה לכל נפש.

אגודת הילה היא חלק מתנופת הפיתוח של ההסתדרות הלאומית, תנופה הרואה את קידומו האישי והמקצועי של העובד, ושמירה על זכויותיו ורווחתו האישית כמטרותיה החשובות ביותר. אגודת הילה ממשיכה לפתח ולהתפתח ולהעניק לחבריה שירות טוב יותר ואפשרויות רבות יותר. 

 

אתר אנטרנט : www.hila-leumit.co.il

צור קשר[email protected]